Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Provinsi NTB
  • Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh ...
  • Selamat Datang di Websites Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat ...
No
Foto
Jajaran Kepegawaian/BPTP
1
Nama Drs. H. Abdurrosyidin R, M.Pd
Jabatan Kepala BPTP Dikbud NTB
NIP 19681231 199412 1 072
Tempat Tgl. Lahir Mataram, 1968
Alamat

Mataram Nusa Tenggara Barat

2
Nama Lila Silawati
Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTP
NIP 19640601 198703 2 014
Tempat Tgl. Lahir Mataram, 1964
Alamat

Mataram Nusa Tenggara Barat

3
Nama Dena Darmayanti, ST
Jabatan Kasi Evaluasi BPTP
NIP 19821210 200604 2 016
Tempat Tgl. Lahir Mataram, 1982
Alamat

Mataram Nusa Tenggara Barat

4
Nama I Nengah Sumiarta, B.Sc.,B,Eng
Jabatan Kepala Seksi Pemanfaatan BPTP
NIP 19770416 200604 1 009
Tempat Tgl. Lahir Mataram, 1974
Alamat

Mataram Nusa Tenggara Barat

5
Nama Susan Novita, M.Ed
Jabatan Jabatan Fungsional BPTP
NIP 19751106 199802 2 001
Tempat Tgl. Lahir Mataram, 1975
Alamat

Mataram Nusa Tenggara Barat

6
Nama Mukhtar, S.Sos
Jabatan Jabatan Fungsional BPTP
NIP 19701231 199103 1 034
Tempat Tgl. Lahir Mataram, 1970
Alamat

Mataram Nusa Tenggara Barat

7
Nama Abdul Hayyi, S.Sos
Jabatan Jabatan Fungsional BPTP
NIP 19730501 200701 1 027
Tempat Tgl. Lahir Mataram, 1973
Alamat

Mataram Nusa Tenggara Barat

8
Nama Nurul Hasanah
Jabatan Bendahara BPTP
NIP 19820108 200901 2 001
Tempat Tgl. Lahir Mataram, 1982
Alamat

Mataram Nusa Tenggara Barat

9
Nama Musleha
Jabatan Staff BPTP
NIP 19790629 200801 2 019
Tempat Tgl. Lahir Mataram, 1979
Alamat

Mataram Nusa Tenggara Barat